2016. december 12., hétfő

Új óvoda Sepsikőröspatakon

2016 első felében nyújtotta be Sepsikőröspatak (Kovászna megye) pályázatát a vidékfejlesztési programhoz az iskola előtti oktatási infrastruktúra fejlesztésére.
A projekt kidolgozását Makó Tünde koordinálta a Planificatio Kft-től, az építészeti tervet a csíkszeredai A2 tervezőiroda részéről Lőrincz Barna építész készítette.
A feladat nagyon speciális volt, mivel egyrészt a meglevő óvoda igen rossz műszaki állapotban volt, másrészt pedig műemléki környezetről van szó.
A község vezetése bátran vállalta a szolgáltatás fejlesztését, és napközivé fejlesztik a korábbi óvodai szolgáltatást, új, minden elvárásnak megfelelő épületet alakítva ki a régi helyén.
A kivitelezésre 2017-ben kerül sor, melyhez 500.000 euró + ÁFA támogatást nyert a község.