2017. január 17., kedd

28 = 907 FIGYELMEZTETÉS

FONTOS VÁLTOZÁS A TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOKBAN!

2008 óta volt érvényben a 28. sz. kormányrendelet és a 863. sz. miniszteri rendelet, amely a műszaki tervezés egyes lépéseit, a beruházások költségvetését, és a tervek tartalomjegyzékét tartalmazta.

A szakértői kormány a megszokott eljárást hatályon kívül helyezte, és 2017. II. 27-től a 2016. évi 907. sz. kormányhatározat lép életbe.

Az egyszerűsítés jegyében az eddigi két tervezési szakasz helyett a következőket kell használni:
1. koncepció
2. tervezési téma
3. megvalósíthatósági előtanulmány (HELYI szinten is, de csak nagy projektek esetében, azaz 75 millió eurós értékhatár fölött)
4. SF/DALI
5. engedélyterv (DTAC része)
6. kivitelezési műszaki terv

További fontos újdonságok:
- A jogszabály értelmében az 1. és 2. sorszámú tervek kötelezőek, és a megrendelő készíti el őket.
- A koncept és a téma NEM feljegyzés, hanem a megrendelő el kell fogadja, azaz a hatályos jogszabályi környezetben HELYI TANÁCSI HATÁROZATOT FELTÉTELEZ.
- Koncept és téma nélkül NEM rendelhető meg a SF/DALI.
- Minden beruházásnál kötelező lesz a költség-haszon elemzési fejezet, nemcsak az új építések esetében.
- A tervezési téma elkészítése kiszerződhető, és így része a 3. költségvetési fejezetnek (a koncept viszont NEM adható ki).
- Megjelenik az 5. fejezetben a pályázatoknál kötelező kommunikációs költségek tétele is.
- Változik a költségvetési és egyéb táblázatok szerkezete.

Az új jogszabályt csak a hatálybalépés után elkezdett tervezési feladatokra kell alkalmazni.

Javasoljuk, hogy a koncepciót a közbeszerzési tervhez szükséges belső dokumentummal (referat de necesitate) egyszerre készítsék el, mert ellenkező esetben a két irat között eltérés lehet, ami a közpénzfelhasználás szabályosságát veszélyezteti.