2016. október 17., hétfő

Csíkszereda: IVS és FVMT

A Planificatio Kft. ezúton értesíti az érintetteket, hogy 2016. augusztus 31-én átadtuk Csíkszereda integrált városfejlesztési stratégiáját és fenntartható városi mobilitási tervét a polgármesteri hivatalnak.
Az átadott dokumentáció a szerződésben rögzítetteknek és a szakmai elvárásoknak egyaránt megfelel. Mindkét terv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyeket szakmai és társadalmi egyeztetések, elemzések alapoztak meg, és nyilvános közvita is megerősített, a közvitán elhangzott javaslatokat megvizsgáltuk és beépítettük a tervekbe.
A városházát ebben a témában képviselő Szőke Domokos alpolgármester az azóta eltelt időszakban több esetben jelezte írásban is, hogy további egyeztetéseket lát szükségesnek a tervek átalakítása érdekében. Erre a Planificatio nyitott volt, így nem nyilvános egyeztetések zajlottak már a városházán a városháza képviselőivel, a tanácsosokkal, egyes szervezetek képviselőivel, a helyi tudományos élet prominenseivel, valamint műszaki szakemberekkel. A legutóbbi ilyen egyeztetésre október 14-án került sor, amikor a fenntartható mobilitási tervről egyeztettünk.
A Planificatio jelenleg vizsgálja a városháza által átadott terveket, tanácsi határozatokat, hogy a folyamatban levő vagy már jóváhagyott tervek közül melyek azok, amelyek a stratégiai célokkal összefüggésbe hozhatók.
A megbeszéltek értelmében további két egyeztetésre kerül sor a közeljövőben.
Minden, a fentiekkel meg nem egyező információ a valóságtól eltér.