2015. december 9., szerda

Pályázati naptár 2015. december


FEALHÍVÁS KEZDÉS
is“Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori” 2016. december
isAcţiune 2.1.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet 2016. március
isAcţiune 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic 2016. március
isAcţiune 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 2016. március
isAcţiune 2.3.2 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice 2016. március
isAcţiune 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură 2016. március
isObiectivul Specific 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală Ian 2016
isObiectivul Specific 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală Ian 2016
isObiectivul Specific 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov Ian 2016
isObiectivul Specific 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Ian 2016
isObiectivul Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T Ian 2016
isObiectivul Specific 2.3. Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Ian 2016
isObiectivul Specific 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi Ian 2016
isObiectivul Specific 2.5. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului Ian 2016
isObiectivul Specific 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională Ian 2016
isObiectivul Specific 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar Ian 2016
isObiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Ian 2016
isObiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei Ian 2016
isObiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Ian 2016
isObiectivul Specific 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional Ian 2016
isObiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric - în consultare pînă la data de 15 octombrie 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție Ian 2016
isObiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție Ian 2016
isObiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție Ian 2016
isObiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali Ian 2016
isObiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor Ian 2016
isObiectivul specific 6.4. Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă Ian 2016
isObiectivele specifice 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate Ian 2016
isObiectivele specifice 7.2. Creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti Ian 2016
isObiectivele specifice 8.1. Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile Ian 2016
isObiectivele specifice 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine Ian 2016
isDezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) AP4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățire marginalizate roma Ian 2016
isMinisterul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate ” Ian 2016
isObiectivul specific 5.1.”Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră” Ian 2016
isObiectivul Specific 1.1. Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală 2015. december
is1.1.2 “Dezvoltarea unor retele de centre CD coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale 2015. december
isActiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale 2015. december
is”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia” Noi 2015
isMăsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia Noi 2015
isSprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori Noi 2015
isCererea de propuneri de proiecte nr. 2/2015 – DRAFT „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov” Noi 2015
is„Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” Noi 2015