2015. november 24., kedd

Segédlet tanácshatározatok elfogadásához: stratégiák

A Planificatio által elkészített stratégiák jóváhagyása folyamatban van, ezért szeretnénk segíteni a községeknek a tanácshatározatok előkészítésében. A helyi stratégiák elfogadását az alábbi jogszabályok határozzák meg:

L 215/2001
Art. 36. alin. (2) lit. e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale

L 51/2006
Art. 8. alin. (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:
  a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

L350/2001
Art. 46. alin (4) Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.

Regulament 1805/2013/UE

Art. 20. alin. (3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă.