2015. április 22., szerda

Remek hangulatú egyeztetés Felsőlokon

Tanácsosok, vállalkozók is részt vettek szerda délután a gyimesfelsőloki fejlesztési stratégia egyeztetésén. A nagyon jó hangulatú megbeszélést Timár Zsombor László polgármester nyitotta meg bevezető gondolataival. A Planificatio részéről dr. Csák László ismertette a fejlesztési tervezés módszerét és az előzetes elemzés eredményeit.
A beszélgetés során 21 javaslatcsomagot sikerült megfogalmazni, így különösen a Gyimes völgyi egészségügyi centrumra vonatkozó elképzelést, a líceum további tervszerű fejlesztését, a kisebb gyereklétszámmal rendelkező kisiskolák épületének részben közösségi házzá alakítására vonatkozó elképzelést, valamint közös javaslatot dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy a községi utak közül melyik és milyen hosszú szakaszon kapjon aszfalt burkolatot 2020-ig.
A stratégiához továbbra is lehet online javaslatokat tenni!